ABSABS
CaprariCaprari
RobuschiRobuschi
Technotrading mapaTechnotrading mapa

V√°Ňĺen√Ĺ obchodn√Ĺ partner,

Ň•aŇĺiskom naŇ°ej ńćinnosti je dovoz, predaj, mont√°Ňĺ a servis spońĺahliv√Ĺch strojn√Ĺch zariaden√≠ z oblasti vodohospor√°rskej techniky a vzduchotechniky, ktor√Ĺch trad√≠cia v√Ĺroby a meno je z√°rukou kvality.

N√°Ň°a firma je v√Ĺhradn√Ĺm autorizovan√Ĺm z√°stupcom firiem:

ABS - SULZER, ҆vajńćiarsko

CAPRARI S.p.A., Taliansko

ROBUSCHI S.p.A., Taliansko

SpolońćnosŇ• TECHNOTRADING pon√ļka dod√°vku uveden√Ĺch zariaden√≠ a sluŇĺby, ktor√© zahŇēŇąaj√ļ:

Radi V√°s presvedńć√≠me o naŇ°om z√°ujme vyhovieŇ• v maxim√°lnej miere VaŇ°im potreb√°m a z√≠skaŇ• VaŇ°u d√īveru seri√≥znosŇ•ou, kvalitou a komplexnosŇ•ou naŇ°ich sluŇĺieb.

Kontakt

Technotrading s.r.o., Mudrochova 2, 835 27 Bratislava 35

tel: 02/4488 5063, fax: 02/4488 7758 ; GSM: 0903 708 567

email: ttsk@technotrading.sk